Even voorstellen …

Even voorstellen .../Ik studeerde af in 1998. Sindsdien ben ik steeds actief geweest als zelfstandig logopediste. Eerst spitste ik mij vooral toe op het behandelen van kinderen, gaande van diverse algemeen logopedische problemen tot taal- en leerproblemen in het bijzonder. In dit kader volgde ik een intensieve bijscholing, zette ik mij een paar jaar in voor de werkgroep ‘Taal- en leerproblemen’ en schaaf ik mijn kennis rond deze thema’s nog jaarlijks bij.

Door een diepgaande focus op deze onderwerpen deed ik ruime ervaring op in de aanpak van kinderen met een lagere intelligentie, faalangst, onzekerheid, frustratie, concentratieproblemen, AD(H)D, autisme, ASS, gedragsproblemen, …

Gaandeweg werd het ook makkelijker om een goed totaalbeeld te vormen en moeilijkheden snel te situeren. Werkt het kind te traag? Is er sprake van een zwak werkgeheugen? Werkt het kind te veel stap voor stap en heeft het daardoor te weinig overzicht op het geheel en ziet het geen verbanden? Zijn er automatisatieproblemen? Moet het kind te hard werken, is het snel overbelast en presteert het beneden de verwachtingen? Gebruikt het kind trucjes, steunt het te veel op zijn/haar geheugen en vergeet het ook telkens weer wat er al zo vaak herhaald werd?   Heeft het kind moeite met het volgen van de schoolse werkrichting? Gaat het ongestructureerd te werk? Heeft het te weinig inzicht in de leerstof? …

Via een positieve aanpak op maat van het kind wordt samen met de ouders, de school en ev. andere disciplines gestreefd naar een optimaal behandelresultaat.


Sinds 2008 werk ik deeltijds in het ‘Centrum voor psycho-neurologische behandeling’ te Bierbeek (Sint-Kamillus). Dit is een afdeling voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (t.g.v. hersenbloeding, tumor, ongeval, ziekte, …). Zo groeide ook de logopedische behandeling van ondermeer volgende aandoeningen uit tot vertrouwd terrein : neurologische spraak-, taal- en slikstoornissen en kanker in het hoofd-halsgebied.

Eveneens in dit kader heb ik een aantal bijscholingen gevolgd. Verder is onze afdeling gespecialiseerd in de ziekte van Huntington, en maak ik deel uit van de intervisiegroep van logopedisten in dit vakgebied.

Tenslotte blijf ik als lid van de VVL, de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, op de hoogte van nieuwe materialen, recente ontwikkelingen en interessante therapiemethodes.