Specialisaties en doelgroep

  • Taalontwikkelingsproblemen
  • Leerproblemen (lezen, spelling, rekenen)
  • Dyslexie, dysorthografie, dyscalculie
  • Logopedische problematiek bij kinderen met lagere intelligentie, AD(H)D, autisme en ASS.
  • Neurologische spraak-, taal- en slikstoornissen (afasie, dysartrie, apraxie, dysfagie)
  • Logopedische problematiek bij de ziekte van Huntington
  • Ontspanningstechnieken (o.a. Manuele facilitatie van de larynx)

 

Uiteraard behandel ik ook algemeen logopedische problemen, zoals bv. articulatieproblemen, afwijkende mondgewoonten en stemstoornissen.

U kan bij mij terecht voor diagnostiek, behandeling en follow-up van voorgenoemde problemen. Ik vind het zeer belangrijk om elke behandeling zoveel mogelijk af te stemmen op de persoonlijke noden. Daarom is de begeleiding individueel en gebeurt deze op maat van het kind / de persoon en op zijn / haar tempo.

Voor algemene informatie over logopedie verwijs ik u naar de website van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten : http://www.vvl.be/vvl-informeert/info-voor-iedereen